Výměna vozidel v Conbuilderu

Mám tu pro všechny krátký návod na to, jak vyměnit v programu Conbuilder chybějící či v jiných složkách uložené lokomotivy a vozy.

Každý hráč by měl vědět tu nejzásadnější věc a to je úplnost všech vozidel v aktivitě dříve, než ji vůbec spustí.

Setkávám se čím dál tím častěji s tím, že si uživatelé stěžují, že jim aktivita nejde spustit, ale kontrolu chybějících vozidel v consistech a loose consistech  neprovedli.

Zde je tedy na místě, abych Vám zjednodušeně demonstroval, jak se taková kontrola v tomto programu dělá.

 

1. Po otevření programu si v horní liště najdeme políčko Tests (červené zvyraznění) a po vyrolování položku Activities (modré zvýraznění).

2. Poté se nám otevře další okno, kde v horním levém poli Routes nalezneme všechny tratě, které máme v tu danou chvíli v MSTS aktivní.

Vybereme tedy v tomto případě trať 321 (červené zvýraznění), v poli pod ním Activities vybereme zvolenou aktivitu (modré zvýraznění)

Následně aktivujeme kontrolu souprav v pravé části okna stisknutím políčka Test consists.

4. Otevře se nám další okno, ve kterém se nám v levém horním poli (červené zvýraznění) objeví všechny soupravy, které jsou v aktivitě použity.

Jejich celkový počet vidíme vpravo vedle. Zde je tedy 123 souprav.

Poté stiskneme tlačítko Start test (modré zvýraznění).

5. V případě, že je v některé ze souprav něco jinak, než určil dle svého trainsetu autor aktivity, objeví se Vám po skončení testu pole Error reports by type (červené zvýraznění), kde jste informováni aktivním políčkem Missing Files, že jsou zde soupravy, kde je něco v rozporu.

Tato informace nemusí apriori znamenat, že Vám dané vozidlo chybí. Můžete si chybějící či jinak umístěná vozidla prohlédnout v textové podobě stisknutím políčka Missing Files (modré zvýraznění).

Je však potřeba tyto chyby opravit a zkontrolovat.

6. Dostáváme se k samotné výměně chybějících vozidel.

Nejprve nás bude zajímat pravé okno. V červeném zvýrazněném poli se nám objevily všechny soupravy, kde je registrována chyba.

Dvojstiskem na název consistu (černé zvýraznění) se nám tato souprava otevře v levém okně dole (černé zvýraznění) a chybějící vozy či lokomotivy jsou ve žlutých symbolických polích označeny nápisem Unit not found (červené zvýraznění).

7.  Dvojstiskem na pole chybějícího vozidla tento vymažeme a musíme jej nahradit.

V pravém poli úvodního okna si vybereme adekvátní náhradu za chybějící vůz (červené zvýraznění) a dvojstiskem na jeho název jej vložíme do soupravy (červené zvýraznění v dolním poli).

Jakmile je oprava provedena, stiskeme tlačítko pro uložení (horní lišta, 4 políčko zleva - modré zvýraznění).

Hlášku Overwrite this consist pouze potvrdíme.

8. Pokud se Vám však při ukládání opravené soupravy objeví tato hláška, znamená to, že někde dál v soupravě je ještě chyba.

Pomocí šipek ve spodní části úvodního okna je potřeba toto místo nalézt a stejným postupem dle bodu 6 a 7 jej opravit.

9. Může se Vám ale stát také případ, že souprava na první pohled nejeví žádné chyby a přesto se objevila v chybových soupravách.

Je to známka toho, že některé z vozidel máte jen v jiné složce, než autor aktivity a proto jej program označil jako chybný.

V tomto případě stačí jen danou soupravu uložit tlačítkem Save v horní liště jak je uvedené v bodě 7.

10. Aktivity ale nejsou tvořeny jen consisty, tzn. soupravami, které potkáváme jako stojící či jedoucí ve hře, ale i tzv. loose consisty, které se v průběhu hry stávají součástí soupravy hráče a i v těchto můžeme mít nějaká chybějící vozidla a proto je nutné i tyto zkontrolovat.

Vrátíme se tedy k úvodnímu oknu a v horní liště stiskneme políčko LC (červené zvýraznění).

11. Otevře se nám nové okno, kde v levém poli rozbalíte záložku Please select route a zvolíte trať, pro kterou je aktivita vytvořená.

V tomto případě pro trať 321. (červené zvýraznění).

12. V červeném menším políčku s názvem Activities nalezneme všechny aktivity, ve kterých jsou použty loose consisty.

Pokud by se žádná neobjevila, není potřeba pokračovat dál a aktivita je neobsahuje. Skočíme tedy na konec tohoto návodu. :-)

V případě, že se objeví, pokračujeme dál v kontrole.

Vybereme poklepáním na název aktivitu, u které chceme takové soupravy zkontrolovat a v modře zvýrazněném okně s názvem Loose consists se nám objeví všechny takto vytvořené a použité soupravy.

Pokud jsou všechna symbolicky označená políčka žlutá, je souprava v pořádku.

Pokud však mají barvu červenou, bude potřeba i tato vozidla vyměnit.

Postup je následující:

V modře označeném poli najdeme symbol buď vagonu či lokomotivy červeně označený.

Dle druhu vozidla změníme pole po výběr vpravo. Na obrázku máme v tuto chvíli zvolená hnací vozidla, můžeme tedy nahrazovat lokomotivy.

V případě, že by chyběl vůz, musíme stisknout pole Wagons. Z pole pod tímto tlačítkem vybereme adekvátní náhradu za chybějící vůz, označíme jej stiskem pravého myšítka a vybereme v chybějící soupravě červeně zvýrazněný vůz či loko a stiskeme políčko Replace. V soupravě se nám objeví žlutě zbarvený symbol, čímž došlo k úspěšné výměně.

!!! Zde bych rád uvedl důležitou věc. Jelikož jde o soupravy, které mohou mít zásadní vliv na chod celé aktivity, doporučuji vyměňovat vozidla shodné řady a ne za jakákoliv. !!!

 

Po skončení všech oprav loose consistů jen okno zavřeme.