Jednotné směrování zvuků a kabin v trainsetu

Dle svých osobních zkušeností s MSTS, mnoha debatami nad správnou funkčností celé hry bych zde rád uvedl důležitou věc, která má 100% jasný vliv na plynulý a bezproblémový chod.

Tou je jednotnost trainsetu z hlediska směrování zvuků a kabin.

Nemíním zde rozviřovat debaty o tom, co je lepší, kdo to vymyslel, jak to má být apod.

Jen stručně a jasně ukázat, jak to mám uspořádané já sám a jak to bez problémů funguje.

Uvedl bych zde jméno p.Jaroslava Brabce, který mě do celé problematiky zasvětil a díky kterému nejen já, ale i spousta mých přátel nemá neustálé potíže s padáním hry kvůli zvukovým soborům hnacích vozidel a vagónů. Předávám jeho osobní zkušenosti dál a tak stejně jako sem se já sám potrápil s úpravou trainsetu do jednotného celku z tohoto hlediska, nabádám k tomu i ostatní.

Pro všechny případné rejpaly a neustálé nespokojence s tím, že se vrtám v tom, v čem bych neměl uvádím to, že nejde o přeznačování složek jednotlivých vozidel, ale pouze o směrování zvuků a kabin dle jednotného systému.

 


Každý soubor .eng nebo .wag můžeme otevřít v dostupném textovém programu, který mámte nainstalovaný ve svém PC.

 

Na tomto obrázku vidíme příklad .eng souboru lokomotivy 162020, který obsahuje celkem dvě směrování zvuků a jedno směrování na kabinu.

Zde je uveden konkrétní příklad směrování zvuku lokomotivy z vnějšího pohledu hráče, tzn. mimo stanoviště.

 

Na dalším obrázku vidíme směrování vnitřního zvuku lokomotivy, tzn. na stanovišti, kdy používáme pohled uvnitř hnacího vozidla.

 

Na tomto obrázku vidíme příklad směrování téže lokomotivy, ale její kabiny, tzn. .cvf souboru.

 

Zde uvádím příklad směrování zvuků u osobního vozu cd_A_088, který obsahuje variantu interieru, tzn. vnitřního pohledu.

 

A na posledním obrázku je tentýž vůz, ale směrování zvuků vnějšího pohledu mimo vůz.

 

Nehodlám zde vysvětlovat, jakým způsobem je strukturováno MSTS ohledně jednotlivých zvukových složek hnacích vozidel a vagónů. Toto je již popsáno nejen na MSTS fóru, ale i u kolegů, kteří tvoří pro MSTS a zabývají se jím daleko delší dobu.

Pozornému oku jistě neuniklo, že směrování zvuků v mém případě je uvozeno \\ a to ve všech případech.

Tato skutečnost vychází z dlouholetého používání a zkoušení nejoptimálnější varianty pro správný a plynulý chod celé hry, hlavně v aktivitách.

Všem proto i po vlastní zkušenosti doporučuji, aby v případě, že si chtějí vložit do svého trainsetu nové hnací vozidlo, či vůz, aby si zavedli jednotný systém směrování zvuků a potažmo i kabin, aby jejich hra byla bez chyb a pádů, které tak velmi často vídáváme na MSTS fóru jako formu stížnosti na problematický chod aktivity.

Je pravdou, že nejen trainset a jeho celistvost je součástí hry a jeho 100% bezchybovost nezaručí nikomu bezproblémový provoz, ale rozhodně se mohu zaručit, že problémy minimalizuje na míru, která se dá vzhledem k PC konfuguraci a jeho možnostem akceptovat.

Za toto vše bych rád ještě jednou poděkoval Jardovi Brabcovi, který mě před více než dvěma lety k této rozsáhlé rekonstrukcí celého trainsetu v tomto ohledu "dokopal" a dnes mohu říci, že nemám v tomto ohledu problémy.