Johannes jede....

03.06.2012 17:15

Příprava na další aktivitě se i přes volné dny a trochu jiné zábavy posunula a první díl je v tuto chvíli hotov.

Započaly ihned práce na druhém díle a ten je ve stadiu trasy hráče a stojícího nakladních vlaků a v úvahu jsou započítány i všechny mimořádnosti.

Takže teď je na Ráďovi, jak rychle otestuje a bude se pokračovat dál.

Nejzašším termínem pro vydání celé aktivity je konec školního roku, ale to si myslím, že bude určitě dříve.