Návod na instalaci MSTS

Zde rádi uvádíme návod Pavla Rampuly, který jej sestavil s pomocí již existujícího návodu

Zbyňka Šemory a upravil dle svých osobních zkušeností a postřehů.

 

Pozor! Nejprve čti celý návod a až potom postupuj podle něho!

 

1. Vložím disk MSTS CD1 a vyberu volbu "Otevřít okno a zobrazit soubory" Najdu složku setup.exe,

pravé tlačítko myši a zvolím volbu "spustit jako správce" Takhle postupovat se vším,

co není vytvořeno přímo pro Sedmičky nebo Visty,

jinak se SW nemusí chovat korektně. Při XP a starších Windows je to jedno.

2. Po nainstalování spustíme MSTS tak, jak se nainstaloval.

Je potřeba, aby si osahal hardware, na kterém poběží.

Pokud se toto neudělá, může být nižší fps. To samé s Editorem.

Najdeme ho v nabídce Start a Microsoft Games.

Dále si upravte rozlišení, mělo by být shodné s vaším rozlišením ve Windows.

MSTS však neumí širokoúhlá formát.

Pokud tedy máte širokoúhlý monitor, tak řešení je zde: https://forum.msts.cz/showthread.php?tid=521 .

Toto funguje jen na ntb  a na monitorech, které nejsou propojeny s graf.kartou pomocí kabelu VGA (D-Sub),

pokud tedy máte zapojení přes D-Sub, tak budete mít msts v roztáhlém obrazu.

Částečně se to dá vyřešit spuštěním msts v okně – viz bod 13.

3. Nikdy v zástupci nezatrhávat "Režim kompatibility pro XP SP3". V Sedmičkách to pak dělá velké problémy.

Naopak ve Vistách je to nutnost takto nastavit.

4. Dále nainstalujeme MSTS Update na verzi 1.4 - https://www.ulozto.cz/12557004/train-update11-exe .

Toto odstraní nutnost vložení CD před spuštěním MSTS a také je to nezbytné před instalací MSTS BINu.

Jinak ho nenainstaluješ. Hlavně pozor na správné určení cesty k MSTS!

5. Ve složce Global smažte soubor startup.mpg. Vyřeší to problémy s občasnou nefunkčností klávesnice v msts.

6. Nainstalovat češtinu z DVD BP nebo odtud: https://www.ulozto.cz/12536292/mstscestina-exe

7. Zazálohovat si originální složky Global, Routes (není podmínkou, pokud je nemáte nainstalované), Sound a to takto,

že složky přejmenujete na Global_original, Routes_original a Sound_original. Toto je důležité!

8. Nyní můžeme instalovat tratě a vozidla ze zálohy. Např. z DVD tratě 321. Pozor.!!!

Je potřeba vytvořit novou složku C:\Program Files\Microsoft Games\Train Simulator\SOUND a

do té nakopírovat obsah složky SOUND_ORIGINAL. DVD s tratí 321 neobsahuje kompletní složku SOUND.

Soubory z DVD Tratě 321 rozbalíme pomocí WINRaru nebo TotalCommanderu přímo do hlavní složky msts.

9. Dále nainstalujeme MSTS BIN. Při instalaci zvolíme české prostředí.

10. Pokud instalujeme z DVD tratě BP, tak vynecháme bod 4., 6. 8 a 9. Toto je se instaluje automaticky na DVD

11. Klikněte pravým tlačítkem na zástupce MSTS - vlastnosti - Cíl - zápis změňte na

"C:\Program Files\Microsoft Games\Train Simulator\train.exe" -mem:512 –nofiltercab .

Cesta k simulátoru je dle vaší instalace.

Pokud máte jinou cestu, tak ji musíte dodržet (včetně případného jiného písmena disku).

12. To samé s editorem: "C:\Program Files\Microsoft Games\Train Simulator\train.exe" -toolset -mem:512 .

13. Pokud chcete spustit MSTS v okně, tak nastavte parametry na:

C:\Program Files\Microsoft Games\Train Simulator\train.exe" -vm:w -mem:512

14. S parametrem 512 nehýbat! Jeho změna má za následek neplynulost hry a i nižší fps.

15. Nyní nainstalujeme Trainstore z DVD BP.

Nejprve základní instalaci, pak češtinu, pak update a pak update pro Win7

(to poslední je nutné pro používání češtiny v Trainstore). 

Najdete to i zde: https://www.semora.cz/msts/mstssoftware.htm .

Instalujte v tomto pořadí: -    Train Store Base software (includes English) 3.2.

-      Czech Language Pack    Český překlad: Dušan Weigel & Pavel "Geront" Vaclav 3.2.

-      Update Train Store Base software (includes English)  3.2.2.

-      Update por Windows 7 (není třeba, pokud máme WinXP)

Také v trainstore musíme nastavit parametr msts při spouštění: -mem:512 –nofiltercab

(Nahoře v liště jsou - Nástroje - Možnosti - Spouštěcí nastavení MSTS).

TrainStore MUSÍ být nainstalován na stejném disku jako MSTS!

16. Dále nainstalujeme ShapeViewer: https://www.ulozto.cz/12536726/sview2-2-237-zip

17. Dále nainstalujeme Conbuilder: https://www.ulozto.cz/12536698/conbuilder-rar .

Tento je nutno instalovat v kompatibilitě pod winxp, jinak se nemusí nainstalovat.

Prvotní spuštění Conbuilderu musí být provedeno jako Správce, jinak se nespustí.

Pak se tam nastavuje prohlížeč textových souborů (doporučuju C:\Windows\notepad.exe),

dále se může ConBilder provázat s ShapeViewerem.

18. Programy v bodech 15,16,17 a 19 instalujte klasicky do ProgramFiles. NE DO MSTS!

19. Pokud z nějakého důvodu nepůjde spustit ConBuilder (hlásí chybu knihovny), tak to vyřeší instalace RouteRitteru:

https://www.ulozto.cz/12536824/routeritter-rar . Tímto se nainstalují i užitečné programy AceIt a TGATool2A (prohlížení textur).

Důležité! Ty to dva programy se musí nainstalovat do složky, kde je RouteRitter. Jinak nebudou spolupracovat.

Obsah archivu zip rozbalit tam, kde se nainstaloval RouteRitter a nechat přepsat.

20. Dále karty NVidia a ATI (AMD) umožňují grafické vylepšení MSTS.

V jejich ovládacím panelu (Ovládací panel NVidia nebo Catalyst Control Center/AMD VISION Engine Control Center).

Nastavte anizotropní filtrování na nejvyšší hodnotu, stejně tak i vyhlazování.

Čekání na svislé obnovení nastavte na kvalita a stejně tak i režim vyhlazování.

Pokud máte grafickou kartu Intel, tak i kdybyste se rozkrájeli, tak textury a koleje v msts nevylepšíte. Bohužel.

21. Dále v samotném nastavení MSTS vše na maximum. Jak grafiku, tak i zvuk.

Doporučuju vypnout trojele, protože jinak se budou zobrazovat i na neelektrifikovaných tratích.

Dále je !nutné! vypnout stíny. Nevypnutí může mít za následek pád msts do windows bez vysvětlení.

22. FPS zjistíte pomocí SHIFT+Y (vlevo dole).

23. Dále je nutné spustit jako správce soubor registr_fix.exe, jinak vám nepůjdou rozbalovat aktivity.

https://www.ulozto.cz/12537446/registr-fix-exe

Musí se zobrazit hláška, že Bug was fixed (nebo tak nějak).

Pokud ani po tomto postupu aktivity rozbalovat nepůjdou,

tak umístěte program Train Simulator/UTILS/ tsunpack.exe (je v hlavní složce hry) na plochu a aktivitu rozbalíte tak,

že vezmete soubor aktivity (apk) a přetáhnete ho na plochu do toho tsunpack.exe. Aktivita se rozbalí.

24. Dále soubor soundcfg.dat: https://msts.jacek-modely.cz/soubory/uprava_soundcfg.rar  

nakopírujte do složky Global a nechte přepsat (pokud máte víc Tratí, tak do všech Globalů).

Toto vyřeší nefungující venkovní zvuky (ne však na 100% - to nelze). POZOR!

Při každém reinstalu msts bin je toto nutné udělat, protože bin tam dává svůj starší soundcfg.dat.

25. Nezapomeňte pravidelně mazat obsah složy SAVES. Doporučuju ponechat pouze 4 poslední.

Velký počet uložených pozic je příčinou nestability hry.

Také nadměrně vysoký počet consists (nad 1000) může být příčinou některých pádů MSTS.

Ideální je mít instalovanou pouze jednu aktivitu.

26. Postup při mazání aktivit: smazat obsah složek (NE SLOŽKY!) Activities, Paths,

Services a Traffic (složky v trati) a Consists.

27. Pokud nejde v editoru uložit trasa, tak je potřeba vytvořit ručně složku Paths v adresáři trati.

Editor toto z nějakých záhadných důvodů neumí.

28. Postup při dávání do provozu elektrické lokomotivy:
1. zdvihnout sběrač
2. nechat dofoukat kompresor dokud se sám nevypne
3. otevřít vlakovou brzdu
Pokud postup nedodržíte, kompresor se zacykluje a už se nikdy nevypne.

Platí jen u prvního vstupu do aktivity. Při přecházení nebo znovunačtení hry už tohle opatření není třeba dodržovat.

29. Trať BP není kompatibilní s ostatními tratěmi, protože používá svůj Global.

Doporučuju mít vždy v routes jednu trať. Předejte tím problémům se spouštěním msts.

30. Pokud tedy např. budu chtít instalovat trať 321, tak složku Global přejmenuju na Global_BP,

Routes na Routes_BP a Sound na Sound_BP, potom můžeme bezproblém instalovat trať 321.

Ale bacha před instalací této tratě je potřeba vytvořit složku SOUND a tam nakopírovat vše ze složky SOUND_Original.

Složka sound totiž není na isntalačním DVD tratě 321 kompletní.